Doç. Dr. HASAN KAYA NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. HASAN KAYA

T: (0282) 250 2708

M hasankaya@nku.edu.tr

W hasankaya.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Türk Dili ve Edebiyatı
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 2002-2009
Tez: 18. yy. şairi Asaf ve dîvânı(inceleme-tenkitli metin-dizin) (2009)
Yüksek Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1999-2002
Tez: Pervane Beg Nazire Mecmuası (165a-199b) transkripsiyonlu ve edisyon kritikli metin (2002)
Lisans
Üniversite: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1995-1999
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI / ESKİ TÜRK EDEBİYATI
2018-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI
2014-
Dr. MEB
2009-
İdari Görevler
Bölüm Başkan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
2014-2018
Arş. Uy. Merkezi Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2014-2016
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ - ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI
2014-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Filoloji Temel Alanı / Klasik Türk Edebiyatı
Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KAYA H., Divan Şiirinde ”İş Asmak” Deyimi Üzerine, Hikmet Akademik Edebiyat Dergisi, pp. 231-243, 2018.
Özgün Makale ResearchBib, Sobiad, Academic Keys, Arastirmax, JournalTOCs, ASOS İndex, İSAM, ULAKBİM Erişim Linki
2. KAYA H., Ahmed Resmî´nin Nazm-ı Giridî Adlı Manzum Sözlüğü, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol. 10, pp. 119-142, 2017.
Özgün Makale The Journal of International Social Research; EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, DRJI and WorldCat, İSAM Erişim Linki
3. KAYA H., Kerîmî’xxnin Manzum Sözlüğü, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, pp. 213-252, 2017.
Özgün Makale ULAKBİM, Modern Language Association (MLA), Directory of Research Journal Indexing (DRJI), Academic Resource Index, European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS), Academic Resource Index Erişim Linki
4. KAYA H., ÇETİN N., Pir Sultan Abdal´ın Bir Mecmuada Yer Alan Şiirleri II, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol. 9, pp. 96-112, 2016.
Özgün Makale EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, WorldCat Erişim Linki
5. KAYA H., ÇETİN N., Pir Sultan Abdal´ın Bir Mecmuada Yer Alan Şiirleri III, Turkish Studies-İnternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol. 11, pp. 357-382, 2016.
Özgün Makale EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ULAKBİM Erişim Linki
6. KAYA H., ÇETİN N., Pir Sultan Abdal´ın Bir Mecmuada Yer Alan Şiirleri I, Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 4, pp. 131-155, 2016.
Özgün Makale MLA (Modern Language Association), EBSCO Publishing, CEEOL (Central and European Online Library), ASOS (Akademik Sosyal Bilimler İndeksi), ARASTİRMAX Bilimsel Yayın İndeksi, TEİ (Türk Eğitim İndeksi) Erişim Linki
7. KAYA H., Kâtib Davud´un İstanbul ve Vize Şehrengizi, Turkish Studies-İnternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol. 10, pp. 631-686, 2015.
Özgün Makale EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ULAKBİM Erişim Linki
8. KAYA H., Kul Himmet Üstadım ın Bir Mecmua ve İki Cönkte Yer Alan 7 Şiiri, Jasss The Journal of Academic Social Science Studies, pp. 173-184, 2015.
Özgün Makale SOBİAD, EBSCO, MLA, ASOS, TEİ, ARASTIRMAX, Akademik Dizin, Journal Seek, Research Bible, İSAM, Index Copernicus, Mendeley, Open Academic Journals Index, DRJI, CiteFactor, Scientific Indexing Services, Akademic Keys, ASI, Sjournals Index Erişim Linki
9. KAYA H., Abdî Mevlidi, Türk Kültürü İncelemeleri, pp. 125-158, 2015.
Özgün Makale MLA International Bibliography, Turkologischer Anzeiger, ULAKBİM
10. KAYA H., ÇETİN N., Kul Himmet´in Bir Mecmuada Yer Alan 50 Şiiri, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol. 8, pp. 181-204, 2015.
Özgün Makale EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, WorldCat Erişim Linki
11. KAYA H., Divan Şiirinde Harf ve Kelime Oyunlarına Dair Bir Tasnif Denemesi, İÜEF Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, vol. 48, pp. 71-114, 2014.
Özgün Makale ASOS İndex, ULAKBİM Erişim Linki
12. KAYA H., Ömer Hâfız-ı Yenişehr-i Fenârî´nin Mi´râciyesi, Turkish Studies-İnternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol. 9, pp. 677-718, 2014.
Özgün Makale EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ULAKBİM Erişim Linki
13. KAYA H., Derviş Hasan Medhî’nin Bilinmeyen Bir Eseri: Menâkıb-ı Dervîş Hâkî, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol. 6, pp. 275-297, 2013.
Özgün Makale EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA, Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, WorldCat Erişim Linki
14. KAYA H., 18. Yüzyıl Şairi Âsaf’ın Nazireleri, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, pp. 179-220, 2011.
Özgün Makale MLA International Bibliography, Turkologischer Anzeiger, ULAKBİM
15. KAYA H., Emrî Divanı nda Deyimler, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, pp. 55-130, 2011.
Özgün Makale ULAKBİM, Modern Language Association (MLA) Erişim Linki
16. KAYA H., Azmizâde Hâletî Divanı nda Âdet ve Gelenekler, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, pp. 133-183, 2010.
Özgün Makale ULAKBİM, Modern Language Association (MLA) Erişim Linki
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. KAYA H., AYÇİÇEĞİ B., Osman Şâkir’xxin Müsellesnâme Adlı Manzum Sözlüğü (İnceleme-Metin-Tıpkıbasım-Dizin), Yayın Yeri: İdeal Kültür Yayınları, 2019.
Bilimsel Kitap
2. KAYA H., Bir Devr-i Kadîm Efendisi Prof. Dr. Tahir Üzgör’xxe Armağan, Bölüm: Divan Şiirinde Kıl Kondurmamak Deyiminin Anlam Çerçevesi, Yayın Yeri: Yayınevi, Editör: Aslan Üzeyir, Taş Hakan, Zülfe Ömer, 2018.
Bilimsel Kitap
3. KAYA H., Mum Kitabı, Bölüm: Divan Şiirinde Mum, Yayın Yeri: Kitabevi, Editör: Naskali Emine Gürsoy, 2015.
Bilimsel Kitap
4. KAYA H., Menâkıb-ı Dervîş Hâkî (İnceleme-Metin-Tıpkıbasım-Dizin), Yayın Yeri: Tibyan Yayıncılık, 2013.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KAYA H., Divan Şiirinde Ayak Deri Deyiminin Anlam Özellikleri, II. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (02.11.2018-04.11.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
2. KAYA H., Zâtî´nin Gazellerinde Cinas Ustalığı, Osmanlı Edebi Metinlerinin Anlam Dünyası (12.05.2017-13.05.2017).
Tam metin bildiri
3. KAYA H., Tekirdağlı Divan Şairleri, Uluslararası Tekirdağ Tarihi Sempozyumu (26.03.2015-27.03.2015).
Tam metin bildiri
4. KAYA H., Üsküdarlı Sırrî nin Hikâye i Garîbü l Âsâr Adıyla Bilinen Mesnevisi, Uluslararası Üsküdar Sempozyumu VIII (21.11.2014-23.11.2014).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. KAYA H., Ahmedî Divanı’xxnda Cinaslar, Ahmedî Sempozyumu (02.05.2018-02.05.2018).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Yayın Yeri: Bayrak Yayımcılık (15.08.2018-31.12.2018).
Uluslararası Dergi Modern Language Association (MLA), “Academic Resource Index” Directory of Research Journal Indexing (DRJI) “Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS)” ULAKBİM
2. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Yayın Yeri: Bayrak Yayımcılık (15.03.2018-15.08.2018).
Uluslararası Dergi Modern Language Association (MLA), “Academic Resource Index” Directory of Research Journal Indexing (DRJI) “Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS)” ULAKBİM
3. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Yayın Yeri: Bayrak Yayımcılık (15.06.2017-15.12.2017).
Uluslararası Dergi Modern Language Association (MLA), “Academic Resource Index” Directory of Research Journal Indexing (DRJI) “Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS)” ULAKBİM
Yayın Hakemlikleri
1. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi (15.05.2019-31.05.2019), Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi MLA International Bibliography, Turkologischer Anzeiger, ULAKBİM
2. Divan Edebiyatı Araştırmaları (25.04.2019-29.04.2019), Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi Modern Language Association (MLA), “Academic Resource Index” Directory of Research Journal Indexing (DRJI) “Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS)” ve ULAKBİM (Sosyal Bilimler Veri Tabanı)
3. Divan Edebiyatı Araştırmaları (10.04.2019-17.04.2019), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Modern Language Association (MLA), “Academic Resource Index” Directory of Research Journal Indexing (DRJI) “Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS)” ve ULAKBİM (Sosyal Bilimler Veri Tabanı)
4. Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi (12.02.2019-19.02.2019), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi DRJI, Sindex, ResearchBib, Index Copernicus, Rootindexing, İSAM, MLA İnternational Bibliography, ASOS İndex, General Impact Factor, Eurasian Scientific Journal İndex, Google Scholar
5. Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (01.01.2019-15.01.2019), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Academia, Acarindex, ASI (Advanced Science Index), CiteFactor, DOAJ Directory of Open Access Journal), ErihPlus, Google Scholar, Ideal Online, Index Copernicus, Index Islamicus, Infobase Index, I2OR (International Institute of Organized Research), ISAM (İslam Araştırmaları Merkezi), OAJI (Open Academic Journals Index), Research Bible, Research Gate, SIS (Scientific Indexing Sevice), SOBIAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), SSRN (Social Science Research Network), TEI (Türk Eğitim İndeksi), ULAKBİM TR Dizin, Ulrich´s Periodicals Directory (ProQuest), WorldCat
6. Hikmet Akademik Edebiyat Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Ulakbim, İSAM İndex
7. Divan Edebiyatı Araştırmaları, Hakemlik Sayısı:4.
Uluslararası Dergi Academic Resource İndex, Ulakbim, MLA
8. Divan Edebiyatı Araştırmaları, Hakemlik Sayısı:4.
Uluslararası Dergi Asos İndex, ULAKBİM, MLA, Directory of Research Journal Indexing
9. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi MLA International Bibliography, Turkologischer Anzeiger, ULAKBİM
10. Divan Edebiyatı Araştırmaları, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi Asos, Ulakbim, MLA
11. Hikmet Akademik Edebiyat Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Ulakbim, İSAM İndex
12. Divan Edebiyatı Araştırmaları, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi Asos İndex, ULAKBİM, MLA
13. Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Academic Keys, Eurasian Scientific Journal İndex